Thư viện Lạc Hồng
New headway. Advanced. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.24071S676a
Dewey
428.24071
Xuất bản
1. - Oxford; New York: Oxford University Press, 0
Mô tả
160tr ; 28 cm
ISBN
9780194369305
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/01/2009 10:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes subjects: Our land is your land; Never lost for words; Big business; Celebrity; Love is ...?; Newspeak; Words of wisdom; Altered images; History lessons; The body beautiful; The ends of the earth; Life goes on.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001175  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 903