Thư viện Lạc Hồng
New interchange: English for international communication: student's book 1

Ký hiệu xếp giá
428.24R5162n 1997
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 1997
Mô tả
105tr ; 28 cm
ISBN
9780521676205
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, truyền thông, giao tiếp
Ngày cập nhật
06/01/2009 11:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Please call me chuck; How much is it; Do you like jazz; Tell me about your family; How often do you exercise; We had a great time; How do you like the neighborhood; What does he look like; Have you ever ridden a camel; It's a very exciting city; It really works; May I take your order, please; The biggest and the best; I'm going to see a musical; Change for the better.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000641  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1197