Thư viện Lạc Hồng
New interchange: English for international communication: student's book 3

Ký hiệu xếp giá
428.24R5162n 1998
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 1998
Mô tả
105tr ; 28 cm
ISBN
9780521676229
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, truyền thông, giao tiếp
Ngày cập nhật
06/01/2009 11:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: That's what friends are for; Career moves; could you do me a favor; What a story; Crossing cultures; What's wrong with it; The world we live in; Learning to learn; Self-improvement; The past and the future; life's little lessons; The right stuff; That's a possibility; Behind the scenes; There should be a law; Challenges and accomplishments.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000599  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 977