Thư viện Lạc Hồng
Breaking through: college reading

Ký hiệu xếp giá
428.40711S6437b
Dewey
428.40711
Xuất bản
7. - New York: Pearson Education, 2004
Mô tả
547tr ; 28 cm
ISBN
9780321146014
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Ngày cập nhật
06/01/2009 11:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Student Success; Stages of Reading; Vocabulary; Main Idea; Supporting Details and Organizational Patterns; What is Happiness?; Textbook Learning; Test - Taking Strategies; Efficient Reading; Analytical Reasoning; What is Intelligence?; Inference; Critical Reading; Independent Textbook Assignment.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000864  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2868