Thư viện Lạc Hồng
Insights for today

Ký hiệu xếp giá
428.64S6548i 2004
Dewey
428.64
Xuất bản
3. - Boston: Thomson/Heinle, 2004
Mô tả
282tr ; 26 cm
ISBN
9781413000764
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
reading, English language, tiếng Anh
Ngày cập nhật
06/01/2009 02:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Today's travelers; Family life; Technology in our everyday lives; Healthy living; International scientists; The earth's resources and dangers.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001066  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 147