Thư viện Lạc Hồng
Themes for today

Ký hiệu xếp giá
428.64S6548t
Dewey
428.64
Xuất bản
2. - Boston: Thomson/Heinle, 2004
Mô tả
213tr ; 26 cm
ISBN
9781413000757
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, tiếng Anh, đọc
Ngày cập nhật
06/01/2009 02:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: Home and family; Language and culture; Exercise and fitness; Remarkable researchers; Science and history; Future technology today.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001056  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 150