Thư viện Lạc Hồng
Best practice: elementary : business English in context : coursebook

Ký hiệu xếp giá
428.240 246 5 M100S
Dewey
428.240 246 5
Xuất bản
UK: Thomson, 2005
Mô tả
159tr ; minh họa; 30 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/01/2009 02:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: Introductions; Splash pools; Macpherson designs; Suppersport; Momosa cars; Writing resource.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000853  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 573