Thư viện Lạc Hồng
International express. Pre-intermediate. Teacher's resource book with photocopiable material

Ký hiệu xếp giá
428.0071T2439
Dewey
428.0071
Xuất bản
New ed. - Oxford: Oxford University Press, 2004
Mô tả
175tr ; 30 cm
ISBN
9780194574778
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Ngày cập nhật
06/01/2009 03:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: First meetings; The world of work; Challenges; Plans and arrangements; How healthy is your lifestyle? Flying gets cheaper; Changing lives; Crossing cultures; For over a century; Will our planet survive?; Getting around in cities; The story of cork.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000878  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1122