Thư viện Lạc Hồng
International express. Elementary. Teacher's resource book

Ký hiệu xếp giá
428.0071T2439i 2002
Dewey
428.0071
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2002
Mô tả
159tr ; 30 cm
ISBN
9780194574136
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Ngày cập nhật
06/01/2009 03:39 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Getting to know people; Lifestyles; A great place to work; The road to success; The world's largest; Global comparisons; Life in the fast lane; Future world language?; Destination with a difference; Connecting people; Reach for the sky; Winning and keeping customers.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000874  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1119