Thư viện Lạc Hồng
Instructor's manual with answer key for Themes for today, and Insights for today

Ký hiệu xếp giá
428.64S6548i 2005
Dewey
428.64
Xuất bản
1. - Boston: Thomson/Heinle, 2005
Mô tả
107tr ; 28 cm
ISBN
9780759398269
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Ngày cập nhật
08/01/2009 09:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides an integrated package of resources that enables every teacher to tailor the cources to the needs of particular students.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001036  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 93