Thư viện Lạc Hồng
Tune in 2: learning English through listening: student's book

Ký hiệu xếp giá
428.34R5162t 2
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - New York; Oxford: Oxford University Press, 2007
Mô tả
92tr ; 28 cm +1 CD
ISBN
9780194471084
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh, nghe
Ngày cập nhật
08/01/2009 09:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The family; People; School life; Movies; Countries & Places; Appearances; Sports; The home; Animals; Free time; Byuing things; Great Inventions; The weather; Weekends; The News.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001119  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 902