Thư viện Lạc Hồng
Oxford preparation course for the TOEIC test

Ký hiệu xếp giá
428.24O985 2002
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2002
Mô tả
224tr ; 28 cm
ISBN
9780194535175
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Enlishlanguage, TOEIC
Ngày cập nhật
08/01/2009 10:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: Offices and personnel; Entertainment and Dining out; General business and finance; Housing and Property; Travel; Technical areas; Health and everyday English.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000825  Còn  Rỗi          
200001093  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1972