International express. Upper-intermediate. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.0071 W215
Dewey
428.0071
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2001
Mô tả
137tr ; 30 cm
ISBN
9780194574259
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Ngày cập nhật
08/01/2009 02:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Roles and relationships; Looking back; Travel and time; Communication; The Internet; How much is enough; Education; Getting it right; Food and hospitality; Looking ahead.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001058  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 367