Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế đường ôtô : T2 - Đường đô thị

Ký hiệu xếp giá
625.72Th-Ô
Dewey
625.72
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
211tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/07/2004 10:41 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đặc điểm đường đô thị Chương 2: Thiết kế các yếu tố kỹ thuật đường đô thị Chương 3: Thiết kế các yếu tố kỹ thuật đường đô thị theo AASHTO Chương 4: Thiết kế cải tạo đường đô thị Chương 5: Thiết kế đường trong khu công trình Chương 6: Thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị Chương 7: Thiết kế nút giao thông Chương 8: Thiết kế cầu cong trên hệ thống không gian Chương 9: Đường và môi trường đô thị
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000791  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 249