Thư viện Lạc Hồng
International express. Elementary. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.0071T2439i
Dewey
428.0071
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2002
Mô tả
127tr ; 30 cm
ISBN
9780194574105
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Ngày cập nhật
08/01/2009 02:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Getting to know people; Lifestyles; A great place to work; The roach to success; The world's largest industry; Global comparisons; Life in the fast lane; Future world language; Destination with a difference; Connecting people; Reach for the sky; Winning and keeping customers.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001090  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 544