Thư viện Lạc Hồng
Life Lines. Elementary. Workbook

Ký hiệu xếp giá
428.24H9782l 1999
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford; New York: Oxford University Press, 1999
Mô tả
96tr ; 30 cm
ISBN
9780194338769
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
english language
Ngày cập nhật
08/01/2009 02:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Units: getting started; people; descriptions; work and play; likes and didlikes; daily life; places; entertainment; survivors; travel; fashion; health; winners; experiences.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000843  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1141