Thư viện Lạc Hồng
Life Lines. Pre-intermediate. Workbook

Ký hiệu xếp giá
428.24H9782li
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford; New York: Oxford University Press, 1997
Mô tả
96tr ; 30 cm
ISBN
9780194338028
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Ngày cập nhật
08/01/2009 02:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Units: everyday life; appearances; life stories; the future; comparisons; people and places; in your life; food and health; possibilities; activities; the media; planet earth; time; work.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000871  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1116