New edition International express. Intermediate. Pocket book

Ký hiệu xếp giá
428.0071 H2636i
Dewey
428.0071
Xuất bản
New ed. - Oxford; New York: Oxford University Press, 2005
Mô tả
30tr ; 21 cm
ISBN
9780194574846
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Ngày cập nhật
09/01/2009 08:41 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Grammar; Social and funcional English; Other useful information.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000973  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 792