International express. Upper-intermediate. Pocket book

Ký hiệu xếp giá
428.0071 W215i
Dewey
428.0071
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2001
Mô tả
37tr ; 21cm
ISBN
9780194574327
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Ngày cập nhật
09/01/2009 08:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: Grammar; Frequently confused words; Social and functional English.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000979  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1656