Thư viện Lạc Hồng
New interchange: English for international communication: workbook 3

Ký hiệu xếp giá
428.24R5162n 3
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 2000
Mô tả
96tr ; 28 cm
ISBN
9780521676267
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, truyền thông
Ngày cập nhật
09/01/2009 08:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: That's what friends are for; Career moves; Could you do me a favor; What a story; Crossing cultures; What's wrong with it; The world we live in; Learning to learn; Self-improvement; The past and the future; Life's little lessons; The right stuff; That's a possibility; Behind the scenes; There should be a law; Challenges and accomplishments.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001124  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 729