Thư viện Lạc Hồng
New interchange: English for international communication: workbook 1

Ký hiệu xếp giá
428.24R5162n 1
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 1997
Mô tả
96tr ; 28 cm
ISBN
9780521676243
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, truyền thông
Ngày cập nhật
09/01/2009 08:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Please call me Chuck; How do you spend your day; How much is it; Do you like jazz; Tell me about your family; How often do you exercise; We had a great time; How do you like the neighborhood; What does he look like; Have you ever ridden a camel; It's a very exciting city; It really works; May I take your order please; The biggest and the best; I'm going to see a musical; A change for the better.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001174  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1020