Thư viện Lạc Hồng
New interchange: English for international communication: workbook 2

Ký hiệu xếp giá
428.24R5162n 2
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 1998
Mô tả
96tr ; 28 cm
ISBN
9780521676250
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, truyền thông
Ngày cập nhật
09/01/2009 09:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: A time to remember; Caught in the rush; Time for a change; I've never heard of that; Going places; Sure. No problem; What's this for; Let's celebrate; Back to the future; I don't like working on weekends; It's been a long time; A terrific book, but a terrible movie; So that's what it means; What would you do; What's your excuse.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001112  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 357