Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế và tính toán các kết cấu mặt đường - Hướng dẫn kỹ thuật

Ký hiệu xếp giá
625.8 Th-Đ
Dewey
625.8
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
207tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/07/2004 11:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Cơ sở của phương pháp tính toán mặt đường Phần 2: Liên quan giữa việc lựa chọn cách thiết kế mặt đường và quản lý mạng lưới đường bộ Phần 3: Tầng mặt Phần 4: Nền đất Phần 5: Các vật liệu mặt đường Phần 6: Tính toán mặt đường mới Phần 7: Các phụ lục Phần 7: Tóm tắt các thông số tính toán trong sách
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000795  Thất lạc    nv0000139  TRẦN QUANG HẠ  16/01/2008 
100000794  Còn  Rỗi          
100000796  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 549