Thư viện Lạc Hồng
Interactions access. Reading

Ký hiệu xếp giá
428.64H3337
Dewey
428.64
Xuất bản
Silver Ed.. - New York: McGraw-Hill Companies, 2007
Mô tả
192tr ; 26 cm
ISBN
9780071258166
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Ngày cập nhật
09/01/2009 10:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: neighborhoods, cities, and towns; shopping and e-commerce; friends and family; health care; men and women; sleep and dreams; work and lifestyles; food and nutrition; great destinations; our planet.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001118  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 659