Thư viện Lạc Hồng
Steps to a better vocabulary: developmental. Levels I, II, III

Ký hiệu xếp giá
428.1S435s
Dewey
428.1
Xuất bản
3. - Kendall/Hunt Publishing Company, 1986
Mô tả
176tr ; 28 cm
ISBN
0840339216
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Ngày cập nhật
09/01/2009 10:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The strong emphasis/stress of Steps to a Better Vocabulary: Developmental, continues tobe the close relationship between the prefix, root, and/or suffix meaning and the common - both denotational and connotational - meaning of a complete word.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000888  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1373