Thư viện Lạc Hồng
New interchange: English for international communication: intro workbook

Ký hiệu xếp giá
428.24R5162n
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 2000
Mô tả
96tr ; 28 cm
ISBN
9780521676236
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, truyền thông
Ngày cập nhật
09/01/2009 02:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: It's nice to meet you; What's this; Where are you from; I'm not wearing boots; What are you doing; We live in the suburbs; Does the apartment have a view; What do you do; Broccoli s good for you; You can play baseball really well; What are you going to do; What's the matter; You can't miss it; Did you have a good weekend; Where were you born; Please leave us a messae.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001169  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 765