Thư viện Lạc Hồng
Oxford preparation course for the TOEIC test

Ký hiệu xếp giá
428.24 O985 2006
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2006
Mô tả
119tr ; 28 cm
ISBN
9780194564007
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Ngày cập nhật
09/01/2009 03:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: Offices and personnel; Entertainment and Dining out; General business and finance; Housing and Property; Travel; Technical areas; Health and everyday English.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001026  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1408