Thư viện Lạc Hồng
Business objectives

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 H7379b
Dewey
428.2402465
Xuất bản
New ed. - Oxford: Oxford University Press, 1996
Mô tả
191tr ; 28 cm
ISBN
9780194513913
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, kinh doanh, thương mại
Ngày cập nhật
09/01/2009 03:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Meeting people; Telephoning; Companies; Exchanging information; Reporting; Socializing; Meetings; Making arrangements; Describing trends; Progress updates; Planning; Comparing information; Business travel; Company visits; Tackling problems.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001028  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 698