Thư viện Lạc Hồng
Tactics for TOEIC: speaking and writing tests

Ký hiệu xếp giá
428.0076T817 2006
Dewey
428.0076
Xuất bản
1. - Oxford; New York: Oxpord University Press, 2006
Mô tả
263tr ; 28 cm
ISBN
9780194529501
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/01/2009 03:47 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction; The TOEIC speaking test; TOEIC speaking and writing pre-test screens; Sample TOEIC speaking test; Speaking scores; Speaking scores; Speaking test units; Phonetic alphabet; The TOEIC writing tests; Writing scores; Writing test units; Activity files and pronunciation tasks; Word list, quizzes and key; General Glossary of terms; Useful language.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017934  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1805