Thư viện Lạc Hồng
Introductory guide to the TOEIC test

Ký hiệu xếp giá
428.0076 R7245i
Dewey
428.0076
Xuất bản
1. - Boston, Ma: Thomson, 2006
Mô tả
319tr ; 28 cm
ISBN
9781413008913
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, TOEIC
Ngày cập nhật
09/01/2009 04:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is a step - by - step program to help you get a better score. It is base on research and on years of teaching experience.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001105  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 412