Thư viện Lạc Hồng
Welcome! : English for the travel and tourism industry: students book

Ký hiệu xếp giá
428.24J779w
Dewey
428.24
Xuất bản
2. - Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Mô tả
126tr ; 28 cm
ISBN
9780521606592
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nói, đàm thoại
Ngày cập nhật
10/01/2009 08:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Different kinds of people; International travel; Phone calls; Food and drink; Correspondence; Accommodation; Money; Travelling around; problems; Attractions and activities; Communication activities.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000655  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 518