Thư viện Lạc Hồng
Business opportunities

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 H7379b 1994
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1994
Mô tả
191tr ; 28 cm
ISBN
9780194520287
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, kinh daonh, thương mại
Ngày cập nhật
10/01/2009 09:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: Jobs and responsibilities; Telephoning to make arrangements; Organizations; Planning ahead; Growth and development; Problem solving; Telephoning to exchange information; Visitors; Reporting on progree; Describing trends; Products and services; Comparing options; Meetings; Presentations.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001057  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 789