Thư viện Lạc Hồng
Infotech: English for computer users. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.240240904R384
Dewey
428.240240904
Xuất bản
3. - Cambridge: Cambridge University Press, 2002
Mô tả
160tr ; 25 cm
ISBN
9780521754286
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh kỹ thuật, máy tính
Ngày cập nhật
12/01/2009 08:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Computers today; Input/output devices; Storage devices; Basic software; Creative software; Programming; Computers tomorrow.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000850  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 649