Thư viện Lạc Hồng
Target score: a preparation course for the TOEIC test: teacher's book

Ký hiệu xếp giá
428.0076T142 2006
Dewey
428.0076
Xuất bản
1. - Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006
Mô tả
120tr ; 28 cm
ISBN
9780521602631
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/01/2009 08:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Target Score is a Business English course which provides effective lessons for active, communicative English and prepares professional learners for the TOEIC(TM) Test (Test of English for International Communication TM). Each of the 12 units focuses on one of the principal, recurrent themes of the TOEIC(TM) Test such as Communications, Retailing, Environment and Society. The Student's Book comes packaged with 2 audio CDs plus a test booklet with audio CD and answer key. The Teacher's Book offers valuable support for teachers including a guide to balancing the aims of language teaching with test preparation and a full description of the TOEIC(TM) Test.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017926  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1475