Thư viện Lạc Hồng
Public relations practices: managerial case studies and problems

Ký hiệu xếp giá
659.2C397
Dewey
659.2
Xuất bản
6. - Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003
Mô tả
418tr ; 24 cm
ISBN
9780136138037
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Public relations
Ngày cập nhật
12/01/2009 08:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The purposes of puplic relations; How public relations; How puplic relations deals with problems and opportunities; Employee relations; Community relations; Investor relations; Consumer relations; Media relations; Puplic issue campaigns and debates; Crisis management; Standards, ethics, and values; Career preparation.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000649  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1002