Thư viện Lạc Hồng
The Heinle & Heinle TOEFL test assistant: vocabulary

Ký hiệu xếp giá
428.24B8759h
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1999
Mô tả
175tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, luyện thi
Ngày cập nhật
12/01/2009 09:43 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Words in Context; Theme Grouping: Living Things; Theme Grouping: Time and Space; Everyday and Specific Vocabulary; Roots; Theme Grouping: Thought and Communication; Theme Grouping: Feelings and Sensations; Idioms and Confusing Words; Prefixes; Theme Grouping: Size; Suffixes; Phrasal Verbs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000886  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1165