Thư viện Lạc Hồng
Issues for today

Ký hiệu xếp giá
428.64S6548i
Dewey
428.64
Xuất bản
3. - Boston, Mass.: Thomson/Heinle, 2004
Mô tả
240tr ; 26 cm
ISBN
9781413000771
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Ngày cập nhật
12/01/2009 10:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: trends in living; issues in society; justice and crime; science and history.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000602  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 90