Thư viện Lạc Hồng
Vocabulary in practice 3: 30 units of self-study vocabulary exercises

Ký hiệu xếp giá
428.24P995v 3
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Mô tả
79tr ; 21 cm
ISBN
9780521753753
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, từ vựng, bài tập
Ngày cập nhật
12/01/2009 03:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes 40 units of self-study vocabulary exercises with tests.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000861  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 911