Thư viện Lạc Hồng
Visual Basic Oracle 8

Ký hiệu xếp giá
005.711Vi-O
Dewey
005.711
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
579tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/08/2004 11:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu Oracle và VB Chương 2: Sử dụng SQL để truy vấn và thao tác với dữ liệu Chương 3: Tạo và quản lý các bảng CSDL Chương 4: Lập trình hướng đối tượng, các lớp dữ liệu và kỹ thuật truy cập dữ liệu Chương 5: Ứng dụng 0040 Chương 6: Sử dụng tham số với 0040 Chương 7: Tối ưu hóa kết nối với 0040 và các lớp DL Chương 8: Đối tượng Oracle dành cho tham chiếu OLE Chương 9: Ứng dụng ADO Chương 10: Sử dụng các tham số với ADO Chương 11: Tối ưu hóa kết nối ADO và các lớp DL Chương 12: Tham chiếu ADO Chương 13: PL / SQL, Thủ tục lưu trữ và Trigger Chương 14: Một ứng dụng thực tế sử dụng các giao dịch và thủ tục lưu trữ Chương 15: Đối tượng COM và đối tượng thương mại tầng trung gian Chương 16: COM và đối tượng dữ liệu tầng trung gian Chương 17: TỔ chức thành phần COM trên MTS
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000855  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 781