Thư viện Lạc Hồng
Oxford guide to British and American culture: for leaners of English

Ký hiệu xếp giá
423O984 2005
Dewey
423
Xuất bản
2. - Oxford University Press, 2005
Mô tả
673tr ; 24 cm
ISBN
9780194311298
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Ngày cập nhật
13/01/2009 09:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009747  Còn  Rỗi          
100009748  Còn  Rỗi          
200001039  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 567