Thư viện Lạc Hồng
On writing well: the classic guide to writing nonfiction

Ký hiệu xếp giá
808.042Z789o
Dewey
808.042
Xuất bản
7. - New York: HarperCollins Publishers, 2006
Mô tả
321tr ; 20 cm
ISBN
9780060891541
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Ngày cập nhật
13/01/2009 09:30 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: principles; methods; forms; attitudes.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001035  Còn  Rỗi          
200001099  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 476