Thư viện Lạc Hồng
The leadership pill: The missing ingredient in motivating people today

Ký hiệu xếp giá
658.409B639
Dewey
658.409
Xuất bản
New York: Free Press, 2003
Mô tả
115tr ; 22 cm
ISBN
9780743250016
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
leadership
Ngày cập nhật
13/01/2009 09:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The discovery; The press conference; The challenge; The Preparation; The secret blend; The search for integrity; The partnership imperative; The art of affirmation; Perfecting the blend; The end and a beginning; Acknowledgments; About the authors; Services available.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000990  Còn  Rỗi          
200001167  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1819