Thư viện Lạc Hồng
A survival guide for working with humans: dealing with whiners, back-stabbers, know-it-alls, and other difficult people

Ký hiệu xếp giá
650.13G426
Dewey
650.13
Xuất bản
New York: American Management Association, 2004
Mô tả
215tr ; 23 cm
ISBN
9780814472057
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/01/2009 02:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: An aggressive species; Political animals; Ethical dilemmas; People who ask too much; Capturing and keeping the job; Putting it together.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001162  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1857