Thư viện Lạc Hồng
Stylistics

Ký hiệu xếp giá
808.042V486s
Dewey
808.042
Xuất bản
1. - New York: Oxford University Press, 2002
Mô tả
124tr ; 20 cm
ISBN
9780194372404
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language, tiếng Anh
Ngày cập nhật
13/01/2009 04:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: The concept of style; Style in literature; Text and discourse; Perspectives on meaning; The language of literary representation; Perspectives on literary interpretation; Stylistics and ideological perspectives.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000998  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1362