Thư viện Lạc Hồng
How to prepare for the TOEFL essay: tests of English as a foreign language

Ký hiệu xếp giá
428.007 6L400U
Dewey
428.007 6
Xuất bản
2. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
282tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/01/2009 08:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: Essay writing in twelve steps; Planning the essay; Writing the essay; Revising the essay.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001104  Còn  Đang mượn  211000098  Phạm Anh Thi  04/07/2013 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1071