Thư viện Lạc Hồng
Thanh toán quốc tế: lý thuyết, bài tập và bài giải thực hành, bài tập tự rèn luyện, cập nhật theo UCP 600-2006

Ký hiệu xếp giá
332.45 T7721T2008
Dewey
332.45
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
546tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/03/2009 09:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu về thị trường ngoại hối; Tỷ giá hối đoái; Thị trường hối đoái giao ngay; Thị trường hối đoái có kỳ hạn; Thị trường hoán đổi tiền tệ; Thị trường tiền tệ giao sau; Thị trường quyền chọn ngoại hối; Phân tích và quyết định quản lý rủi ro tỷ giá; Các giải pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp; Các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với Ngân hàng Thương mại; Những phương tiện thanh toán quốc tế; Phương thức chuyển tiền và nhờ thu; Nội dung và quy trình thanh toán tín dụng chứng từ; Kiểm tra bộ chứng từ trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ; Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008146  Còn  Rỗi          
100008150  Còn  Rỗi          
100017905  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1281