Thư viện Lạc Hồng
Thanh toán quốc tế: lý thuyết, bài tập và bài giải thực hành, bài tập tự rèn luyện, cập nhật theo UCP 600-2006

Ký hiệu xếp giá
332.45 T7721T2008
Dewey
332.45
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
546tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/03/2009 09:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu về thị trường ngoại hối; Tỷ giá hối đoái; Thị trường hối đoái giao ngay; Thị trường hối đoái có kỳ hạn; Thị trường hoán đổi tiền tệ; Thị trường tiền tệ giao sau; Thị trường quyền chọn ngoại hối; Phân tích và quyết định quản lý rủi ro tỷ giá; Các giải pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp; Các giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với Ngân hàng Thương mại; Những phương tiện thanh toán quốc tế; Phương thức chuyển tiền và nhờ thu; Nội dung và quy trình thanh toán tín dụng chứng từ; Kiểm tra bộ chứng từ trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ; Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008146  Còn  Đang mượn  118000622  Nguyễn Anh Vũ  11/07/2020 
100008150  Còn  Rỗi          
100017905  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1502