Tài chính doanh nghiệp hiện đại: Chuỗi sách bài tập & giải pháp

Ký hiệu xếp giá
658.107 6 TR120NG
Dewey
658.107 6
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
413tr ; 29 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/03/2009 09:46 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Tài chính doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp; Rủi ro; Phân tích tài chính và kế hoạch tài chính; Hoạch định ngân sách vốn đầu tư; Giải Nobel kinh tế của MM về chính sách phân phối, cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp; Quyết định tài trợ và thị trường hiệu quả; Tài trợ nợ; Các quyền chọn và phòng ngừa rủi ro; Quản trị tài chính ngắn hạn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008090  Còn  Rỗi          
100008234  Còn  Rỗi          
100009967  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1687