Thư viện Lạc Hồng
Tài chính quốc tế

Ký hiệu xếp giá
332.042 TR120NG
Dewey
332.042
Xuất bản
4. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
554tr ; 29 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/03/2009 02:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Môi trường tài chính quốc tế; Các hành vi tỷ giá hối đoái; Dự báo và phòng ngừa rủi ro tỷ giá; Tài trợ và đầu tư quốc tế ngắn hạn; Tài trợ và đầu tư quốc tế dài hạn; Khủng hoảng tài chính quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007675  Còn  Rỗi          
100008168  Còn  Rỗi          
100008178  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1887