Thư viện Lạc Hồng
Nghiệp vụ ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
332.1NG527M 2008
Dewey
332.1
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
583tr ; 14.3x20.3 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ngân hàng
Ngày cập nhật
02/03/2009 03:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về hoạt động của NHTM; Nghiệp vụ huy động vốn; Các vấn đề chung về tín dụng ngân hàng; Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp; Phân tích tín dụng và quyết định cho vay; Thẩm định tín dụng quyết định cho vay dự án; Nghiệp vụ cho thuê tài chính; Nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu; Nghiệp vụ bảo lãnh; Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng; Nghiệp vụ thanh toán quốc tế; Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ; Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; Nghiệp vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân; Nghiệp vụ ngân hàng điện tử; Phân tích và đánh giá các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng; Xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007707  Thất lạc            
100008112  Còn  Rỗi          
100010036  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1107