Thư viện Lạc Hồng
Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương

Ký hiệu xếp giá
332.11NG527Đ
Dewey
332.11
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2006
Mô tả
314tr ; 14.5x20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/03/2009 03:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng Trung ương; Nghiệp vụ phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ; Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng Trung ương; Nghiệp vụ thị trường mở; Nghiệp vụ quản lý ngoại hối; Tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng; Điều hành chính sách tiền tệ quốc gia.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007686  Còn  Rỗi          
100008130  Còn  Rỗi          
100010042  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1350